Teitl.jpg

DIM BYD GWELL I NEUD

Podlediad yw 'Dim Byd Gwell i 'Neud' sydd yn digwydd pob yn ail fis . Dyma ateb Neb i'r lleiafrif o gynnyrch Cymraeg da i bobol ifanc.  Mae pob pennod yn ffocysu ar un pwnc ac yn chwarae cerddoriaeth i gyd fyd efo fe- dim bullshit!  Trowch y radio off ac ymunwch efo'r ganrif yma.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Born out of a frustration of Welsh media content for young people, Dim Byd Gwell i 'Neud (Nothing Better To Do) is a bimonthly podcast by Recordiau Neb.   Each episode focuses on one subject and has music to coincide with it. At the moment the podcast  is in Welsh only, but we do have plans to make it bi-lingual in the future! Let us know if you'd like to hear this.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
website+2.jpg

#1 HANES Y TR-808

Ionawr 29ain / January 29th

Dyma'r drum machine nath newid cerddoriaeth am byth, o hip hop i acid house hwn yw'r bocs bach metel sy llawn rhai o’r synau mwyaf dylanwadol y byd cerddorol.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From hip hop to acid house this is the drum machine that changed music forever.  Pour yourself an alcopop, run yourself a deep bath and listen to the soothing sound of the TR-808

 

#2 'PLEASE SET DISK CARD' Y FAMICOM DISK SYSTEM

Mawrth 5ed / March 5th

Yn y bennod yma da ni'n sôn am y Famicom Disk System, estyniad i beiriannau gemau Nintendo. Byddwn yn torri diflastod y dysgu gydag ein hoff ganeuon o Japan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An episode all about one of Nintendos most obscure video game systems - the Famicom Disk System. Music from Japan will be breaking the monotonous drone of my voice. 

 

#3 Arthur Russell a Sleeping Bag Records

Mai 7fed / May 7th

 

Stroi am fachgen o'r wald  tyfodd fynu i fod yn rhan hanfodol mewn esblygiad cerddoriaeth arbrofol. *mae'r podcast yma yn cynnwys iaith anweddus*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The story of a country boy who grew up to be an integral part of the development of experimental music and beyond. *This podcast contains naughty words*

 

#4 Glass, Steddfod a Iechyd

Awst 6ed / August 6th

Dim pwnc, dim ond fi, chi, newyddion neb a llwyth o gerddoriaeth. Eisteddwch gyda shandy oer, rhowch eich traed lan a mwynhewch NEB FM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

There's no subject matter, but there's plenty of amazing music in a variety of different languages . Light that scented candle you got for Christmas from your parents, put your feet up and enjoy NEB FM. 

*MAE'R PODCAST YMA YN CYNNWYS RHEGFEYDD A CHERDDORIAETH DDA*
*THIS PODCAST CONTAINS DISGUSTING LANGUAGE AND GREAT MUSIC*

 

#4 Annibyniaeth Amgen.

Medi 9fed / September 9th

Beth yn union sy’n amgen, a pam yn union fod Cymry yn dibynnu gymaint ar y gorffennol? Atebion wedi’i chyfeilio gan gerddoriaeth newydd Ani Glass a Twinfield.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The welsh language is run by old people. why? This podcast contains no answers, but it does showcase the new Ani Glass and Twinfield songs.

*MAE'R PODCAST YMA YN CYNNWYS RHEGFEYDD*
*THIS PODCAST CONTAINS FILTHY LANGUAGE*