YN FYW / LIVE

ARTISTIAID NEB YN FYW: MEHEFIN - MEDI 2017
NEB ARTISTS LIVE: JUNE - SEPTEMBER 2017

Mae’n gyfnod prysur i artistiaid Neb. Tra bod Ani Glass A Twinfield yn gweithio yn galed yn y stiwdio beth am fynd i weld nhw’n fyw. Manylion isod.  

--------------------------------------------------------------------------------

It’s a very busy time for Neb artists at the moment. While Ani Glass and Twinfield and busy in the studio why not go and see them perform live at one of the many shows listed below.

01/07 ANI GLASS - TAFWYL
07/07 ANI GLASS - THE PARROT
09/07 ANI GLASS - GŴYL ARALL
18/07 ANI GLASS - GWDIHŴ
11/08 TWINFIELD - EISTEDDFOD (CAFFI MAES B: REU25)
12/08 ANI GLASS - EISTEDDFOD (CAFFI MAES B)
27/08 ANI GLASS - HUB FESTIVAL
09/09 ANI GLASS - FESTIVAL NO.6 (LLWYFAN SŴN)
09/09 TWINFIELD - FESTIVAL NO.6 (LLWYFAN SŴN)