SESIWN NEB #2

SESIWN NEB #2
TWINFIELD

Bydd Twinfield yn neud sesiwn byw ar y 21ain o Orffennaf. Bydd hwn yn cael ei ddarlledu yma ar wefan Neb am 19:00. Setlist isod. Does yna ddim rhagor o wybodaeth.

-------------------------------------------------------------------------------------

Twinfield will be playing a live session on the 21st of July. It will be broadcast here, on the Neb website at 19:00. Setlist below. There is no more information. 

1. GWAED AR GYLLELL
2. TAXOL
3. DOES DIM BYD I WENU AMDANO
4. 2002 PT.1
5. CYSYLLTU
6. STRYDOEDD Y NOS
7. I AFAEL YN NWYLO DUW