BLWYDDYN YNG NGHWMNI NEB

Ar y 1af o Dachwedd mi fydd Neb yn troi yn un oed. I ddathlu’r achlysur bydd sawl peth yn digwydd. 

Byddwn yn cyhoeddu NEB006 - ‘Blwyddyn Yng Nghwmni Neb’, llyfr sy’n cynnwys lluniau o uchafbwyntau’r flwyddyn dwethaf, a dau gan newydd gan Ani Glass a Twinfield. Mae'r llyfr wedi'i brintio ar bapur naturiol o ansawdd uchel a'i selio mewn bag PVC sydd wedi'i glymu ar gau gyda chwlwm arbennig Neb. Eich penderfyniad chi yw e i ddinistrio darn o gelf neu beidio. 

Tracklist:
1. Generaduron - Ani Glass
2. Ystafelloedd Gwag - Twinfield 

I gyd fyd a hyn bydd yna hefyd nwyddau newydd i’w prynnu, bathodyn a crys-t. Bydd popeth ar gael o’n siop ar y we ar y 24ain o Dachwedd am 12:00.

Y diwrnod wedyn byddwn yn cynnal gig yn Sustainable Studios, Caerdydd. Nodwch y 25ain o Dachwedd yn eich dyddiadur a beiro trwchus du. Bydd mwy o wybodaith wythnos nesa. 

Mae’n mynd yn hwyr nawr. nos da. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
On the 1st of November Neb will be celebrating it’s first birthday. To celebrate this there will be a few things happening. 

We will be releasing NEB006 -  ‘Blwyddyn Yng Nghwmni Neb’, a book containing highlights of the last year and two new songs by both Neb artists - Ani Glass and Twinfield. The book is printed on high grade natural paper and comes sealed in a PVC bag, which is then bound shut with a custom Neb tag tie. 

Tracklist:
1. Generaduron - Ani Glass
2. Ystafelloedd Gwag - Twinfield

Alongside the book there will also be some new merchandise, a badge and a T-Shirt. Both these and the book will be available to buy from the webstore at 12:00 on Friday the 24th of November. 
 
We will also be hosting an event at Sustainable Studios, Cardiff on the evening of Saturday the 25th of Novmeber. There will be live performances, DJ’s and an exhibition of work. More information about the event will be announced next week.