Twinfield - Cariad Sawl Ochr

Cariad Sawl Ochr.jpg
 

Fel rhan o benwythnos pen-blwydd Neb yn dair oed fydd sengl Twinfield ‘Cariad Sawl Ochr’ oddi ar ei EP ‘Dechreuwyr, Cawliau a Dysglau Ochr’ ar gael i lawrlwytho am ddim. 15 / 11

——————————————————————————————————

As part of our third birthday weekend Twinfield will release ‘Cariad Sawl Ochr’ from his not so long awaited EP ‘Starters, Soups and Side Dishes’. It’ll be free to download, what’s the catch? 15 / 11

BLWYDDYN YNG NGHWMNI NEB

Ar y 1af o Dachwedd mi fydd Neb yn troi yn un oed. I ddathlu’r achlysur bydd sawl peth yn digwydd. 

Byddwn yn cyhoeddu NEB006 - ‘Blwyddyn Yng Nghwmni Neb’, llyfr sy’n cynnwys lluniau o uchafbwyntau’r flwyddyn dwethaf, a dau gan newydd gan Ani Glass a Twinfield. Mae'r llyfr wedi'i brintio ar bapur naturiol o ansawdd uchel a'i selio mewn bag PVC sydd wedi'i glymu ar gau gyda chwlwm arbennig Neb. Eich penderfyniad chi yw e i ddinistrio darn o gelf neu beidio. 

Tracklist:
1. Generaduron - Ani Glass
2. Ystafelloedd Gwag - Twinfield 

I gyd fyd a hyn bydd yna hefyd nwyddau newydd i’w prynnu, bathodyn a crys-t. Bydd popeth ar gael o’n siop ar y we ar y 24ain o Dachwedd am 12:00.

Y diwrnod wedyn byddwn yn cynnal gig yn Sustainable Studios, Caerdydd. Nodwch y 25ain o Dachwedd yn eich dyddiadur a beiro trwchus du. Bydd mwy o wybodaith wythnos nesa. 

Mae’n mynd yn hwyr nawr. nos da. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
On the 1st of November Neb will be celebrating it’s first birthday. To celebrate this there will be a few things happening. 

We will be releasing NEB006 -  ‘Blwyddyn Yng Nghwmni Neb’, a book containing highlights of the last year and two new songs by both Neb artists - Ani Glass and Twinfield. The book is printed on high grade natural paper and comes sealed in a PVC bag, which is then bound shut with a custom Neb tag tie. 

Tracklist:
1. Generaduron - Ani Glass
2. Ystafelloedd Gwag - Twinfield

Alongside the book there will also be some new merchandise, a badge and a T-Shirt. Both these and the book will be available to buy from the webstore at 12:00 on Friday the 24th of November. 
 
We will also be hosting an event at Sustainable Studios, Cardiff on the evening of Saturday the 25th of Novmeber. There will be live performances, DJ’s and an exhibition of work. More information about the event will be announced next week. 

NEB005 - ANI GLASS (REMIXED)

NEB005
ANI GLASS - FFRWYDRAD TAWEL [Remixed]

Ar y 4ydd o Awst mi fydd Ani Glass yn cyhoeddi ‘Ffrwydrad Tawel [Remixed]’. Mae’r EP yma yn cynnwys ailgymysgiadau gan Carcharorion, Cotton Wolf, Plyci a R. Seiliog. 

Bydd hwn ar gael i’w brynu yn ddigidol am 12:00 ar y 4ydd o Awst o siop we Neb. Bydd y 20 archeb gyntaf yn dod efo poster A3 am ddim, bydd pob poster yn unigryw ac wedi ei rhifo. Mwy o wybodaith i ddod. 

-------------------------------------------------------------------------------------

On the 4th of August Ani Glass will release ‘Ffrwydrad Tawel [Remixed]’. This EP will include remixes by Carcharorion, Cotton Wolf, Plyci and R. Seiliog.

It will be available to buy digitally at 12:00 on the 4th of August from the Neb web store. The first 20 orders will receive an A3 poster for free, each of these will be unique and numbered. More information to follow.

SESIWN NEB #2

SESIWN NEB #2
TWINFIELD

Bydd Twinfield yn neud sesiwn byw ar y 21ain o Orffennaf. Bydd hwn yn cael ei ddarlledu yma ar wefan Neb am 19:00. Setlist isod. Does yna ddim rhagor o wybodaeth.

-------------------------------------------------------------------------------------

Twinfield will be playing a live session on the 21st of July. It will be broadcast here, on the Neb website at 19:00. Setlist below. There is no more information. 

1. GWAED AR GYLLELL
2. TAXOL
3. DOES DIM BYD I WENU AMDANO
4. 2002 PT.1
5. CYSYLLTU
6. STRYDOEDD Y NOS
7. I AFAEL YN NWYLO DUW

YN FYW / LIVE

ARTISTIAID NEB YN FYW: MEHEFIN - MEDI 2017
NEB ARTISTS LIVE: JUNE - SEPTEMBER 2017

Mae’n gyfnod prysur i artistiaid Neb. Tra bod Ani Glass A Twinfield yn gweithio yn galed yn y stiwdio beth am fynd i weld nhw’n fyw. Manylion isod.  

--------------------------------------------------------------------------------

It’s a very busy time for Neb artists at the moment. While Ani Glass and Twinfield and busy in the studio why not go and see them perform live at one of the many shows listed below.

01/07 ANI GLASS - TAFWYL
07/07 ANI GLASS - THE PARROT
09/07 ANI GLASS - GŴYL ARALL
18/07 ANI GLASS - GWDIHŴ
11/08 TWINFIELD - EISTEDDFOD (CAFFI MAES B: REU25)
12/08 ANI GLASS - EISTEDDFOD (CAFFI MAES B)
27/08 ANI GLASS - HUB FESTIVAL
09/09 ANI GLASS - FESTIVAL NO.6 (LLWYFAN SŴN)
09/09 TWINFIELD - FESTIVAL NO.6 (LLWYFAN SŴN)