NEB005 - ANI GLASS (REMIXED)

NEB005
ANI GLASS - FFRWYDRAD TAWEL [Remixed]

Ar y 4ydd o Awst mi fydd Ani Glass yn cyhoeddi ‘Ffrwydrad Tawel [Remixed]’. Mae’r EP yma yn cynnwys ailgymysgiadau gan Carcharorion, Cotton Wolf, Plyci a R. Seiliog. 

Bydd hwn ar gael i’w brynu yn ddigidol am 12:00 ar y 4ydd o Awst o siop we Neb. Bydd y 20 archeb gyntaf yn dod efo poster A3 am ddim, bydd pob poster yn unigryw ac wedi ei rhifo. Mwy o wybodaith i ddod. 

-------------------------------------------------------------------------------------

On the 4th of August Ani Glass will release ‘Ffrwydrad Tawel [Remixed]’. This EP will include remixes by Carcharorion, Cotton Wolf, Plyci and R. Seiliog.

It will be available to buy digitally at 12:00 on the 4th of August from the Neb web store. The first 20 orders will receive an A3 poster for free, each of these will be unique and numbered. More information to follow.

SESIWN NEB #2

Twinfield_2017

SESIWN NEB #2
TWINFIELD

Bydd Twinfield yn neud sesiwn byw ar y 21ain o Orffennaf. Bydd hwn yn cael ei ddarlledu yma ar wefan Neb am 19:00. Setlist isod. Does yna ddim rhagor o wybodaeth.

-------------------------------------------------------------------------------------

Twinfield will be playing a live session on the 21st of July. It will be broadcast here, on the Neb website at 19:00. Setlist below. There is no more information. 

1. GWAED AR GYLLELL
2. TAXOL
3. DOES DIM BYD I WENU AMDANO
4. 2002 PT.1
5. CYSYLLTU
6. STRYDOEDD Y NOS
7. I AFAEL YN NWYLO DUW

YN FYW / LIVE

ARTISTIAID NEB YN FYW: MEHEFIN - MEDI 2017
NEB ARTISTS LIVE: JUNE - SEPTEMBER 2017

Mae’n gyfnod prysur i artistiaid Neb. Tra bod Ani Glass A Twinfield yn gweithio yn galed yn y stiwdio beth am fynd i weld nhw’n fyw. Manylion isod.  

--------------------------------------------------------------------------------

It’s a very busy time for Neb artists at the moment. While Ani Glass and Twinfield and busy in the studio why not go and see them perform live at one of the many shows listed below.

01/07 ANI GLASS - TAFWYL
07/07 ANI GLASS - THE PARROT
09/07 ANI GLASS - GŴYL ARALL
18/07 ANI GLASS - GWDIHŴ
11/08 TWINFIELD - EISTEDDFOD (CAFFI MAES B: REU25)
12/08 ANI GLASS - EISTEDDFOD (CAFFI MAES B)
27/08 ANI GLASS - HUB FESTIVAL
09/09 ANI GLASS - FESTIVAL NO.6 (LLWYFAN SŴN)
09/09 TWINFIELD - FESTIVAL NO.6 (LLWYFAN SŴN)