Ani Glass by Ani Saunders.jpg
 

Ani Glass yw enw llwyfan y cerddor electronig, cynhyrchydd, arlunydd a ffotograffydd Ani Saunders o Gaerdydd. Yn falch o’i threftadaeth diwylliannol, mae Glass yn canu yn y Gymraeg a’r Gernyweg a llynedd rhyddhawyd Y Ddawns, y sengl gyntaf o’i EP Ffrwydrad Tawel fydd yn cael ei ryddhau eleni.
 
"Cerddoriaeth ar gyfer diwedd y byd, a dechrau un newydd " Laura Snapes - Pitchfork

"Euro pop perffaith!" Bethan Elfyn - BBC Radio Wales
 
Bu Ani yn aelod o The Pipettes, gan ymuno yn 2008 a recordio’r albwm Earth Vs. The Pipettes gyda’r cynhyrchydd Martin Rushent. Cyn ei chyfnod gyda’r grŵp pop smotiau-polca, bu Glass yn aelod o Genie Queen, a oedd yn cael eu rheoli gan Andy McCluskey o’r grŵp OMD. Tan yn ddiweddar bu Ani yn brif-leisydd hefo’r Lovely Wars, gan ryddhau yr EP Young Love - gyda’r brif gan yn ddewis Aug Stone o’r Quietus fel ei hoff gân o 2013 a’r sengl Brân I Frân yn derbyn cryn ganmoliaeth gan Everett True “SO FUCKING WONDERFUL!”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ani Glass is the persona of Cardiff-based electronic pop musician, producer, artist and photographer, Ani Saunders. Fiercely proud of her heritage, Glass sings in her native languages Welsh and Cornish and last year released Y Ddawns, the first single from her upcoming EP Ffrwydrad Tawel.

“Y Ddawns is a double-edged sword that's as stern as it is hopeful; music for the end of the world, and the start of a new one." Laura Snapes - Pitchfork

"Perfect Euro pop!" Bethan Elfyn - BBC Radio Wales

Ani is also known for her work with The Pipettes, joining in 2008 to record the Martin Rushent-produced Earth Vs. The Pipettes album. Prior to her stint with the polka-dotted pop band, Glass was a member of pop group Genie Queen, managed by OMD’s Andy McCluskey. Most recently she has fronted The Lovely Wars, releasing the Young Love EP - the title track being Quietus writer Aug Stone’s Song of 2013 and the Brân i Frân single, much praised by Everett True “SO FUCKING WONDERFUL!”.